המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן

בסוף חודש מרץ שנה שעברה הופץ תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"א-2021. נזכיר כי מטרת החוק המוצע היא ליישם את הוראות האמנה בדבר מוכנות,...

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירות מנהליות נגד החלטה לאשר את תכנית תע"ש השרון

תכנית תע"ש השרון הינה תכנית מתארית מקומית המייעדת שטחים של כ-7500 דונם בשרון לשימושים שונים, ובכלל זה כ-23,000 יחידות דיור, תעסוקה, תעשייה ושטחים ציבוריים. בעבר שכנו במקום מפעלי תעשיות צבאיות...

הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה עדכוני חוק אוויר נקי להטלת היטל פליטה ופרסום נתוני צריכת אנרגיה מרכבים

לאחרונה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שני עדכונים לחוק אוויר נקי שיזם המשרד להגנת הסביבה, שיובאו לקריאה ראשונה בכנסת. חוק אוויר נקי אשר נחקק בשנת 2008 ומסדיר שורה ארוכה של...