#

פסק דין לחברות ומנהל שהפעילו אתר קומפוסט בלתי חוקי

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 16.02.2016, במסגרתו הורשעו שתי חברות בעבירות של הפעלת אתר קומפוסט בלתי חוקי, גרימת מפגעי ריח, לכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע תברואתי...

מאסר בפועל למנהל תחנות מעבר לפסולת לא מורשות

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 31.12.2015, במסגרתו הורשעו על פי הסדר טיעון שתי תחנות מעבר לפסולת ומנהל התחנות, בעבירות של הפעלת תחנת מעבר ללא רישיון עסק, לכלוך...

בית המשפט העליון של ארה"ב השהה את תכנית האנרגיה הנקיה של אובמה

ביום 06.02.2016 בית המשפט העליון של ארה"ב נקט בצעד חריג והורה על השהיית תכנית האנרגיה הנקיה של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי שמקדם הנשיא אובמה עד להכרעת בית המשפט לערעורים. מטרת התכנית היא לצמצם...

משרד הכלכלה והתעשייה חייב מעבדה לחזור על בדיקות תעסוקתיות סביבתיות שלא הייתה לה הסמכה לבצען

לפי ידיעה שפורסמה לאחרונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה, מפקחת העבודה הראשית הורתה למעבדה לבצע מחדש, ללא תמורה, בדיקות תעסוקתיות סביבתיות אשר לא הייתה לה הסמכה לבצע אותן במועד בו הן...

הרשעת חברה בגין גרימת זיהום נחל עקב פגיעה בצינור ביוב

נדחתה בקשה לרשות ערעור פלילי בתיק של כלבו חצי חינם בע"מ נ' מדינת ישראל. חברת כלבו חצי חינם, המפקחת והמנהלת של פרויקט פיתוח תשתיות בהוד השרון, הואשמה בעבירות זיהום מים...

אושרה אי ההרשעה של נמל חיפה בגין עבירות זיהום ים

ביום 10.01.2016 נדחה בדעת רוב ערעור המדינה (עפ"ג 4260-09-15) על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה נגד חברת נמל חיפה בע"מ על אי הרשעת החברה בגין עבירות זיהום ים והשלכת...

פסק דין בהסכמה בעתירת תאגיד מ.א.י נגד המשרד להגנת הסביבה בעניין חוק הפסולת האלקטרונית

ביום 17.1.2016, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות בין תאגיד המחזור מ.א.י לבין המשרד להגנת הסביבה, ונמחקה העתירה שהוגשה על ידי מ.א.י. עתירת התאגיד הוגשה אשתקד עקב אי נקיטת צעדים...

הרתעת משקיעים פוטנציאליים – אינו נימוק להימנעות מהרשעה

בית המשפט המחוזי הפך את החלטתו של בית משפט שלום וקבע כי אין לקבל טענה לפיה הרשעה תוביל לפגיעה בדירוג החברה במסגרת מדד ההשפעה הסביבתי, באופן שירתיע משקיעים פוטנציאליים וישית...

בית המשפט ביטל את החלטת ראש העיר חיפה לבטל את רישיון העסק של תש"ן

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה פסק בעתירה המנהלית שהגישה חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נגד ראש העיר חיפה ואחרים, כנגד החלטת ראש העיר לבטל את רישיון העסק של העותרת לחוות המכלים...

בג"ץ החזיר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה את תמ"א 37/ח לצורך תיקון פגמים בתכנית כדי למנוע ביטולה

ביום 22.12.2015 פסק בג"ץ בעתירת המועצות האזוריות נגד תמ"א 37/ח בעניין קבלה וטיפול בגז הטבעי. לטענת העותרים, התכנית נגועה בחוסר סבירות קיצוני ועל כן, מן הראוי שתבוטל. בג"ץ בחן את התכנית...