עדכון לקוחות: פורסמו מסמכי הנחיות חדשים ומעודכנים בתחום הקרקעות המזוהמות

בחודש אפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות הנוגע לפרסום מסמכי ההנחיות החדשים והמעודכנים בעניין קרקעות מזוהמות בהמשך לעדכון שהפצנו בנוגע לפרסום המדיניות החדשה בנוגע לקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה (ניתן לעיין בכל...

עדכון לקוחות: פורסמו כללים המסמיכים תאגידי מים וביוב לנתק צרכנים מרשת המים

באפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה-2015 אשר נכנסו לתוקף בסוף חודש מרץ, לאחר דיונים ממושכים. לקריאת הכללים לחץ כאן. הכללים חלים רק לגבי תקופות...

עדכון לקוחות: עומדות להיכנס לתוקף תקנות המחייבות עריכת תוכנית לניהול הבטיחות

בחודש יולי 2014 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, המחייבות עריכת תוכנית לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום עבודה. התקנות נכנסו לתוקף ביום 18.8.2014 (לצפיה...

עדכון לקוחות: כניסה לתוקף של כללים חדשים בנוגע לשפכי תעשייה

ביוני 2014 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללים חדשים שפרסמה רשות המים בנוגע להזרמת שפכים תעשייתיים, אשר החליפו את ההסדר החוקי שחל על נושא זה מ-2011. לחץ כאן לכללי תאגידי מים...

עדכון לקוחות: הרפורמה בחוק רישוי עסקים

בחודש דצמבר 2013 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לרפורמה המתוכננת בחוק רישוי עסקים. במסגרת זו עדכנו גם על תיקון צו רישוי עסקים, הקובע אילו קטגוריות עסקיות נדרשות לרישיון ובאילו תנאים. הרפורמה...

עדכון ותזכורת: חובת דיווח אודות סיכונים סביבתיים בדו"חות שנתיים

באוגוסט 2012 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לחובת הדיווח אודות סיכונים סביבתיים בדו"חות שנתיים של תאגידים מדווחים לרשות ניירות ערך. העדכון כלל גם התייחסות להוראת הרשות ביחס לקיצור ופישוט הדיווחים: אנו...

עדכון לקוחות: לקראת כניסתו לתוקף של חוק הפסולת האלקטרונית

בחודש פברואר 2013 הפצנו עדכון לקוחות לקראת כניסתו לתוקף של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (חוק הפסולת האלקטרונית). החוק קובע לראשונה בדין הישראלי הסדר מקיף בכל הנוגע...

עדכון לקוחות: תקנות חדשות בנוגע לחשיפת עובדים לחומרים מסוכנים

באוקטובר 2011 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום תקנות חדשות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה (תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011). תשומת ליבכם, כי הסקירה להלן...