#

מכרז משרד האנרגיה להצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני ישובי הדרום

משרד האנרגיה פרסם מכרז לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ביישובי הדרום, כחלק מיישום החלטת הממשלה 2025 מתאריך 23.09.2014 בעניין תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום. המכרז מיועד להצעות...

תכנית לימודים לתואר שני בנושא רגולציה ומדיניות סביבתית

אוניברסיטת בר אילן משיקה בשנת הלימודים הקרובה תכנית לימודים לתואר שני בנושא רגולציה ומדיניות סביבתית. התכנית היא פרי יוזמה משותפת של הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה בבר אילן והיא ייחודית בארץ. התכנית...

שימו לב: פורסמו קולות קוראים לתוכניות התומכות בפרויקטים סביבתיים

לאחרונה פורסמו מספר קולות קוראים עבור תוכניות שונות בנושאי ייצור מתקדם, אנרגיה מתחדשת, שינויי אקלים, התייעלות אנרגטית ועוד. להלן עיקרי הדברים בנוגע לכל אחת מהתוכניות: תוכנית LIFE לאיכות סביבה ושינויי אקלים...

תוכנית להטמעת טכנולוגיות קלינטק בבסיסי צה"ל

רשות החדשנות ומשרד הביטחון השיקו תוכנית למתן מענקי מימון לפיתוח והטמעה של טכנולוגיות קלינטק במתקני מערכת הביטחון. התוכנית מיועדת לחברות קלינטק ישראליות, שפיתחו טכנולוגיות חדשניות, הבשלות להדגמה בתנאי אמת, ועונות על צרכיהם...

אנשי רכש, יצרנים ויבואנים שימו לב – בקרוב יוטמעו תנאים ירוקים במכרזים

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דפי מוצר שמטרתם לשמש אנשי רכש בהכנת מכרזים לכל מיני מוצרים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים. מדובר במהלך להטמעת תנאי סף ותנאי איכות ירוקים במכרזים שמגלמים תועלות...

מספר קולות קוראים פורסמו על-ידי המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם תמיכות כספיות חדשות למגזר הציבורי והפרטי, לקידום פרויקטים מגוונים בתחום השמירה על הסביבה, כמו עידוד מחזור, הפקת אנרגיה מפסולת צמחית, צמצום זיהום האוויר מתחבורה ועידוד בנייה ירוקה. למידע...

קול קורא לתכנית LIFE לאיכות סביבה ושינויי אקלים 2016

ביום 22.05.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא להגשת הצעות להצטרפות לפרוייקט בתכנית LIFE. תכנית LIFE מעניקה תמיכה למימון פרויקטים משותפים של גופים ישראליים עם גורמים באיחוד האירופי בתחומי איכות...

משרד התשתיות קורא להצפת חסמים ופתרונות בתחום האנרגיה המתחדשת

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם ביום 23.05.2016 פנייה להצפת חסמים ופתרונות לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל. זאת על מנת לעמוד ביעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 17% עד שנת...