פורסם תזכיר חוק קרינה מייננת

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר חוק קרינה מייננת (קרינה ממקורות רדיואקטיביים). החוק המוצע מציע הסדר חדש שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל כיום על העוסקים בקרינה מייננת, מאחר שהוא...

אושרו תקנות המסדירות הסרת פרסום בדבר עיצומים כספיים שהוטלו על מפירי חוק פסולת אלקטרונית

ביום 11.8.2015 אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, תקנות שמטרתן להסדיר את אופן הפרסום על הטלת עיצום כספי שיוטל על מפרי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,...

תיקון לחוק הפסולת האלקטרונית מאפשר הטלת סנקציות על משווקים ומחזיקים בפסולת אלקטרונית

ביום 29.7.2015 אישרה מליאת הכנסת תיקון לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012. התיקון לחוק, שנועד לתקן טעות טכנית בנוסח החוק שאושר בכנסת, מאפשר כעת להטיל סנקציות גם על...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה...