פורסמו תזכירי חוק חדשים שנועדו להקל משמעותית על עסקים בישראל

לאחרונה פורסמו פרקים בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, שנועדו להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל על עסקים בישראל באופן חסר תקדים. פרק הפחתת הרגולציה לרישוי עסקים – מטרתו...

תיקון חדש לחוק קובע הוראות למפעל "בעל סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים"

בחודש אוגוסט פורסם תיקון חדש לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, במסגרתו נקבעו הוראות למפעל בעל סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים. לפי החוק, השר מוסמך לקבוע בתקנות את רשימת סוגי...

המדינה מעודדת מעבר לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות

הוגשה הצעת חוק פרטית לעידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת (פטור ממס), התשע"ו-2016. מטרת ההצעה היא להפחית את צריכת החשמל באמצעות עידוד הציבור להתקין מערכת ביתית להפקת אנרגיה מתחדשת ולהצטרף להסדר...

תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון) התשע"ו-2016

בחודש יוני פורסמו תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון) התשע"ו-2016. לפי התיקון, מפעיל תחנת מעבר יהיה רשאי להכניס אסבסט צמנט לתחנה, ובלבד שיש בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט...

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016

בחודש יוני פורסם צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016. הצו כולל תיקון להגדרות שקיימות בתוספת לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984: "פסולת מעורבת" ו"פסולת יבשה", כך שלא תיכלל בהן "גניזה", המוגדרת כספרי...

בעקבות מאבק סביבתי: חוק המלונות ירד מסדר היום

תיקון לחוק התכנון והבנייה אושר בשבוע שעבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה ועבר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. ביום 13.06.2016 פורסם כי בעקבות לחץ ציבורי של ארגונים סביבתיים – הצעת החוק ירדה...

היעדר אכיפת חוק פסולת אלקטרונית – עקב מחסור בכוח אדם

בדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת לרגל יום הסביבה נאמר כי הכשלים באכיפה ויישומם של חוק האריזות והחוק לטיפול בציוד אלקטרוני וסוללות נובעים ממחסור בתקציב ובכוח אדם במשרד להגנת הסביבה....

תיקון לתקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) פורסם ברשומות

ביום 02.06.2016 פורסמו ברשומות תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) (תיקון), התשע"ו-2016. התיקון לתקנות נועד לאפשר קליטת פסולת אסבסט צמנט בתחנות מעבר עד להעברתה לאתר הטמנה. לפי התקנות שחלו עד...

עדכון: חוק המזון ייכנס לתוקף בספטמבר 2016

תחילת תוקפו של חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 נדחתה ל-30 בספטמבר 2016. החוק החדש יחליף את פקודת בריאות הציבור (מזון) שתישאר בתוקף עד כניסת החוק לתוקף. החוק החדש גם אימץ הסדרים...

ועדת הפנים והגנת הסביבה דחתה את הבקשה להעלאת שיעור היטל ההטמנה לפסולת

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, מטיל חובת תשלום היטל הטמנה על כל מפעיל אתר לסילוק פסולת עבור כל טון פסולת, שהוא מבקש להטמין באתר. גובה ההיטל משתנה בהתאם לסוג הפסולת ולסוג...