צו מנהלי למפעל כרמל אוליפינים בגין זיהום אוויר חריג

ביום 28.03.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה 'בעקבות עלייה משמעותית בפליטת זיהום האוויר: צו מנהלי למפעל כרמל אוליפינים מקבוצת בז"ן'. לפי הנאמר בידיעה, בעקבות ממצאים שנחשפו בשימוע שנערך...

בהחלטה תקדימית הממשלה הסירה את החיסיון של קצא"א בנושא איכות הסביבה

ביום 27.03.2016 התקיים דיון בממשלה בעניין ביטול צו חיסיון בנושאים הקשורים לחברת קו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצא"א). בדיון הוחלט להסיר את החיסיון של קצא"א בנושאים הבאים: איכות הסביבה, תכנון ובנייה ורישוי...

משרד התשתיות פרסם סקירה בין לאומית לגבי הקמתן והפעלתן של תחנות תדלוק בגז טבעי

משרד התשתיות, האנרגיה והמים פרסם סקירה בין-לאומית, שהוכנה על ידי ד"ר ג'פרי זיסלר בעניין הרגולציה החלה על תחנות תדלוק בגז טבעי מסוג אם-בת. זאת במסגרת המגמה לקידום הקמת תחנות תדלוק בגז...

המשרד להגנת הסביבה פרסם מודל תעדוף רגולטורי לטיפול בקרקעות להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם את מודל התעדוף הרגולטורי לטיפול בקרקעות מזוהמות להערות הציבור. זאת בהמשך לפרסומן של הנחיות לביצוע סקר קרקע ונספח א' מיום 9.3.16 (לקריאה נוספת אודות ההנחיות לחצו כאן)....

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע פורסמו להערות הציבור

ביום 09.03.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע החל משלבי החקירה דרך שיטות הקידוח וכלה בביצוע דיגום ואנליזה. הנחיות סקר הקרקע יחליפו חלק מהנהלים הקודמים:...

ועדת מיסוי ירוק פרסמה דו"ח המלצות על מדיניות המיסוי לדלקים

ביום 06.03.2016 פרסמה הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") את המלצותיה לצעדי מדיניות בתחומי הדלקים, הרכב והתשתיות. הוועדה גיבשה בדו"ח את מתווה מדיניות המיסוי המומלצת למגוון...

המשרד להגנת הסביבה פרסם אינדקס הנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות

ביום 09.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם "רשימת הנחיות מקצועיות של אגף קרקעות מזוהמות", המהווה אינדקס של הנחיות בקשר לקרקעות מזוהמות שבתוקף כיום ושעתידות להתפרסם במהלך שנת 2016. הרשימה כוללת הנחיות בחלוקה לפי נושאים,...

בעקבות העתירות לבג"צ: המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתיקונים לתמ"א 37/ח

בהתאם להחלטת בג"צ בעתירות שהוגשו כנגד אישור תמ"א 37/ח לקבלה וטיפול בגז הטבעי מהתגליות בים, קיימה המועצה הארצית לתכנון ובניה ביום 2.2.2016 דיון בנושא תיקונים לתמ"א. המועצה החליטה על עריכת מספר תיקונים טכניים...

פורסמו לציבור הנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור בתחנת דלק

ביום 26.01.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם את ההנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור (כולל פיאזומטרים) בתחנת דלק, לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997. ההנחיות כוללות,...

משרד הכלכלה והתעשייה חייב מעבדה לחזור על בדיקות תעסוקתיות סביבתיות שלא הייתה לה הסמכה לבצען

לפי ידיעה שפורסמה לאחרונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה, מפקחת העבודה הראשית הורתה למעבדה לבצע מחדש, ללא תמורה, בדיקות תעסוקתיות סביבתיות אשר לא הייתה לה הסמכה לבצע אותן במועד בו הן...