נוהל חדש לשלבי התהליך לפינוי קרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 27.07.16 נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי ולטיפול בקרקעות מזוהמות. מטרת הנוהל היא להבהיר מהו אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור מנהל, ולקבוע אמות מידה לטיפול...

המדינה מעודדת מעבר לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות

הוגשה הצעת חוק פרטית לעידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת (פטור ממס), התשע"ו-2016. מטרת ההצעה היא להפחית את צריכת החשמל באמצעות עידוד הציבור להתקין מערכת ביתית להפקת אנרגיה מתחדשת ולהצטרף להסדר...

הנחיות להיערכות ושיפור עמידות מפעלים ברעידות אדמה

אגף החירום במשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מסמך הנחיות ודרישות להיערכות ושיפור עמידות מפעלים ומתקנים ברעידות אדמה. לפי ההנחיות, על המפעלים לבצע חמישה שלבים לבחינת ההיערכות: סיווג כלל התהליכים המסוכנים...

הוראה חדשה בעניין ניטור ודיגום מזהמי אוויר בארובות

המשרד להגנת הסביבה פרסם הוראה בעניין אופן מסירת תוצאות ניטור ודיגום ארובות שתיכנס לתוקף מיום 1.9.2016. במסגרת ההוראה הובהר שבדיקת מזהמי אוויר בארובה והדיווח עליה יבוצעו לפי הנוהל משנת 2002 על...

פורסמו הנחיות חדשות לתאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות בנוגע לחיובי שפכים תעשייתיים

רשות המים פרסמה ב-10 ביולי הנחיות לתאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות בנוגע לחיובי שפכים תעשייתיים. בין החידושים בהנחיות: הקפאת כל החיובים בגין חריגות בדטרגנטים עד להודעה חדשה; מסעדות, קניונים ובתי...

התייעלות אנרגטית: החלטות לחוד ומעשים לחוד

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הכין מסמך בנושא התייעלות אנרגטית לקראת הדיון בוועדת המשנה לנושא אנרגיות מתחדשות. מסמך זה סוקר את החלטות הממשלה, שהתקבלו בנושא ואת יישומן במסגרת התכנית הלאומית...

פרק החופים בתמ"א 1 עבר לדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה

ביום 05.04.2016 הוצג בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה פרק החופים בתמ"א 1 ואושר על-ידיה. תמ"א 1 נבנתה כדי לתאם ולתכלל מאות תכניות מתאר ארציות ותיקוני תכניות שאושרו לאורך השנים והביאו לעומס...

התפרסם הנוסח הסופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע

ביום 21.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך סופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע. אפיון הקרקע והצורך בטיפול בה כולל מספר שלבים – החל מביצוע הסקר ההיסטורי, המשך בחקירת הקרקע וכלה...

כללי המים ותיקונם פורסמו להערות הציבור

ביום 23.05.2016 פרסמה רשות המים מספר פניות לציבור, כדי שישמיע את עמדותיו בנושאים הבאים: קביעת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ו-2016 – כללים אלו נועדו לקבוע הסדר ספציפי לאופן...

הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע פורסמו להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 16.05.2016 הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע להערות הציבור. הפעילות בחומרים מסוכנים במגזר התעשייתי ובחקלאות, מובילה פעמים רבות לזיהום קרקעות ומי תהום בחומרים אורגניים...