המלצת המשרד להגנת הסביבה: הפחתת 30% מפליטות גזי החממה בשנת 2030

בכנס החדשנות והקיימות שקיים המשרד להגנת הסביבה ביום 14.7.2015 לקראת ועידת האקלים בפריז, הוצג מסמך ההמלצות לגיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה. המסמך גובש על בסיס עבודת הוועדה הבין משרדית שבחנה וערכה...

פורסם מסמך דגשים החדש של הBIAC בקשר עם הנחיות ה-OECD לחברות בינלאומיות

ה-BIAC  הוא הוועדה המייעצת של מגזר העסקים והתעשייה (The Business and Industry Advisory Committee) בארגון המדינות המפותחות, OECD. כחלק מפעילות ה BIAC פורסמה ביוני 2015 חוברת המלצות וקווים מנחים בקשר עם מסמך ההנחיות...

נדחה הדיון במדיניות הכרייה והחציבה של מינרלים תעשייתיים

ביום 7.7.2015 התקיימה ישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בה נערכה היכרות עם יו"ר המועצה הארצית ומנכ"לית משרד הפנים, הגב' אורנה הוזמן בכור, אשר נכנסה לתפקידה זה לא מכבר. בין הנושאים...

אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב – עדכון

בהמשך לידיעה שהועלתה בפורום זה בתאריך 12.5.2015 ושכותרתה: "לראשונה: אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב", הרינו לעדכן כי המשרד להגנת הסביבה העניק לשני אתרים נוספים לטיפול בפסולת...

פורסם תקציר הדו"ח השני של ארגון UNEP העוסק בDecoupling

ביום 14.6.2015 פרסם אגף הפרסומים וההסברה של המשרד להגנת הסביבה תקציר בעברית מדו"ח ארגון UNPE ושמו Dcoupling 2: Technologies, Opportunities and Policy Options משמעות המונח Decoupling הוא ניתוק הקשר בין...

פורסם עדכון להנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטות דיגום פאסיביות

ביום 15.6.2015 פרסם אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה עדכון הנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטות דיגום פאסיביות המסמך מהווה עדכון להנחיות ביצוע סקר גז קרקע פאסיבי מדצמבר 2012...

משרד התשתיות, האנרגיה והמים מעדכן את מאגרי הסוקרים והחברות להתייעלות אנרגטית

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם ביום 7.6.2015 להערות הציבור עדכון במאגרים המקוונים ובשאלונים על סוקרים וחברות להתייעלות אנרגטית. לצורך כך מפרסם המשרד את טיוטות הקריטריונים החדשים להערות הציבור, שכוללות 3...

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את עיקרי תוכנית החירום לצמצום הזיהום במפרץ חיפה

ביום 14.6.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה את עיקרי תוכנית החירום לצמצום הזיהום במפרץ חיפה שגיבש צוות המשימה שמינה השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, לאחר שנועד עם ראש עיריית חיפה, יונה...

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך עדכון לנוהל דיגום ארובות

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 31.5.2015 מסמך עדכון לנוהל דיגום הארובות. המסמך בא לעדכן את נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה שפרסם המשרד בשנת 2002. העדכון מביא הוראות חדשות בתחומים הבאים: אורך...