המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך עדכון לנוהל דיגום ארובות

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 31.5.2015 מסמך עדכון לנוהל דיגום הארובות. המסמך בא לעדכן את נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה שפרסם המשרד בשנת 2002. העדכון מביא הוראות חדשות בתחומים הבאים: אורך...