הממשלה אישרה את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה מיום 6.9.2015 את התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר והפחתת הסיכונים הסביבתיים לאזור מפרץ חיפה. במסגרת החלטת הממשלה נקבעו יעדים לצמצום פליטות מזהמים...

פורסם דו"ח נתוני איכות האוויר לשנת 2014

ביום 2.9.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה בנושא: "דוח איכות אוויר לשנת 2014: התחבורה – הגורם המזהם ביותר במרכזי הערים בישראל". הידיעה עוסקת בדו"ח איכות האוויר של המשרד להגנת...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-11 באוגוסט 2015 את תכנית הפעולה לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה להערות הציבור. התכנית הוכנה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה...

ימונה נציג המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל החדשה

בהחלטתה מיום 5.8.2015 אישרה ממשלת ישראל את הקמתה של רשות חשמל חדשה. הרשות החדשה תאגד את רשות החשמל הקיימת ואת מינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, תפעל תחת שר האנרגיה ותסייע לו...

דוח חדש של ארגון ה-OECD דורש מהמדינות החברות להתאים עצמן ליעדי האקלים

בחודש יולי פרסם ארגון OECD דו"ח בשם "Aligning Policies for a Low-Carbon Economy" ובו הנחיות למדינות החברות בדבר התאמת מדיניותן ליעדי האקלים במגוון תחומים – מיסוי, השקעות, חדשנות, סחר ואדפטציה,...

דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה: השלכות סביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז

ביום שלישי, 28 ליולי, עתידה להתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה ישיבה בה יידונו ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז. לישיבה הוזמנו גורמים ממשלתיים כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, משרד...

המלצת המשרד להגנת הסביבה: הפחתת 30% מפליטות גזי החממה בשנת 2030

בכנס החדשנות והקיימות שקיים המשרד להגנת הסביבה ביום 14.7.2015 לקראת ועידת האקלים בפריז, הוצג מסמך ההמלצות לגיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה. המסמך גובש על בסיס עבודת הוועדה הבין משרדית שבחנה וערכה...

פורסם מסמך דגשים החדש של הBIAC בקשר עם הנחיות ה-OECD לחברות בינלאומיות

ה-BIAC  הוא הוועדה המייעצת של מגזר העסקים והתעשייה (The Business and Industry Advisory Committee) בארגון המדינות המפותחות, OECD. כחלק מפעילות ה BIAC פורסמה ביוני 2015 חוברת המלצות וקווים מנחים בקשר עם מסמך ההנחיות...

נדחה הדיון במדיניות הכרייה והחציבה של מינרלים תעשייתיים

ביום 7.7.2015 התקיימה ישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בה נערכה היכרות עם יו"ר המועצה הארצית ומנכ"לית משרד הפנים, הגב' אורנה הוזמן בכור, אשר נכנסה לתפקידה זה לא מכבר. בין הנושאים...

אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב – עדכון

בהמשך לידיעה שהועלתה בפורום זה בתאריך 12.5.2015 ושכותרתה: "לראשונה: אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב", הרינו לעדכן כי המשרד להגנת הסביבה העניק לשני אתרים נוספים לטיפול בפסולת...