פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2014

ביום 26.10.15 פירסם המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס לשנת 2014, הכולל את מרשם הפליטות לסביבה, מדד חברות הדלק ומדד ההשפעה הסביבתית של מפעלי חברות ציבוריות. מרשם הפליטות לסביבה מכיל נתונים...

פורסם מסמך הנחיות לטיפול בקרקע במסגרת שיקום

ביום 12.10.15 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת "הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע – במסגרת שיקום קרקע" להערות הציבור עד ליום 5.11.2015. ההנחיות מבהירות מהי קרקע מזוהמת, מהו הליך שיקום קרקע ובאלו...

ארה"ב מתכננת החמרה בכללי יבוא ויצוא פסולת מסוכנת

סוכנות הסביבה הפדרלית האמריקאית פרסמה להערות הציבור טיוטת כללים שמטרתם להחמיר את הפיקוח על יבוא ויצוא פסולת מסוכנת לשטח ארה"ב וממנה. במסגרת טיוטת הכללים נכלל מנגנון דווח אלקטרוני בנוגע לשינוע...

מערכת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים

המשרד להגנת הסביבה מתעתד להשיק בקרוב מערכת ממוחשבת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים, אשר תחליף את הליך הבקשות הידני הנהוג כיום. השימוש במערכת צפוי לחול על מבקשי היתרי רעלים חדשים...

הממשלה אישרה את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה מיום 6.9.2015 את התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר והפחתת הסיכונים הסביבתיים לאזור מפרץ חיפה. במסגרת החלטת הממשלה נקבעו יעדים לצמצום פליטות מזהמים...

פורסם דו"ח נתוני איכות האוויר לשנת 2014

ביום 2.9.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה בנושא: "דוח איכות אוויר לשנת 2014: התחבורה – הגורם המזהם ביותר במרכזי הערים בישראל". הידיעה עוסקת בדו"ח איכות האוויר של המשרד להגנת...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-11 באוגוסט 2015 את תכנית הפעולה לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה להערות הציבור. התכנית הוכנה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה...

ימונה נציג המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל החדשה

בהחלטתה מיום 5.8.2015 אישרה ממשלת ישראל את הקמתה של רשות חשמל חדשה. הרשות החדשה תאגד את רשות החשמל הקיימת ואת מינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, תפעל תחת שר האנרגיה ותסייע לו...

דוח חדש של ארגון ה-OECD דורש מהמדינות החברות להתאים עצמן ליעדי האקלים

בחודש יולי פרסם ארגון OECD דו"ח בשם "Aligning Policies for a Low-Carbon Economy" ובו הנחיות למדינות החברות בדבר התאמת מדיניותן ליעדי האקלים במגוון תחומים – מיסוי, השקעות, חדשנות, סחר ואדפטציה,...

דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה: השלכות סביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז

ביום שלישי, 28 ליולי, עתידה להתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה ישיבה בה יידונו ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז. לישיבה הוזמנו גורמים ממשלתיים כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, משרד...