המשרד להגנת הסביבה פרסם אינדקס הנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות

ביום 09.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם "רשימת הנחיות מקצועיות של אגף קרקעות מזוהמות", המהווה אינדקס של הנחיות בקשר לקרקעות מזוהמות שבתוקף כיום ושעתידות להתפרסם במהלך שנת 2016. הרשימה כוללת הנחיות בחלוקה לפי נושאים,...

בעקבות העתירות לבג"צ: המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתיקונים לתמ"א 37/ח

בהתאם להחלטת בג"צ בעתירות שהוגשו כנגד אישור תמ"א 37/ח לקבלה וטיפול בגז הטבעי מהתגליות בים, קיימה המועצה הארצית לתכנון ובניה ביום 2.2.2016 דיון בנושא תיקונים לתמ"א. המועצה החליטה על עריכת מספר תיקונים טכניים...

פורסמו לציבור הנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור בתחנת דלק

ביום 26.01.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם את ההנחיות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למתקנים ולאמצעי ניטור (כולל פיאזומטרים) בתחנת דלק, לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997. ההנחיות כוללות,...

משרד הכלכלה והתעשייה חייב מעבדה לחזור על בדיקות תעסוקתיות סביבתיות שלא הייתה לה הסמכה לבצען

לפי ידיעה שפורסמה לאחרונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה, מפקחת העבודה הראשית הורתה למעבדה לבצע מחדש, ללא תמורה, בדיקות תעסוקתיות סביבתיות אשר לא הייתה לה הסמכה לבצע אותן במועד בו הן...

המשרד להגנת הסביבה פרסם נוסח סופי של ההנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת לצורך שיקום

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 21 בינואר 2016 נוסח סופי של מסמך "הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום". הנוסח מפורסם לאחר שטיוטה מוקדמת של המסמך פורסמה להערות הציבור,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח הרבעוני הראשון ליישום תכנית הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה

ביום 05.01.2016 פירסם המשרד להגנת הסביבה את הדוח הרבעוני הראשון ליישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה. מהדו"ח עולה כי ההישגים העיקריים שנרשמו עד כה הם: הוחמרו הדרישות להפחתת...

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתנאים הכלליים בהיתר הרעלים

בחודש דצמבר פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון של התנאים הכלליים בהיתר הרעלים. השינויים העיקריים שנכללו בעדכון נוגעים לדרישות לאחסון הרעלים, לנוכחות בעת סיורים בעסק של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה,...

הממשלה מקדמת תכנית להקלות בנטל הרגולטורי המוטל על עסקים קטנים ובינוניים

ביום 26.12.2015 פורסמה באתר משרד ראש הממשלה הודעת דובר שכותרתה: "ראש הממשלה ושר האוצר יביאו לממשלה תכנית חדשה שתקל דרמטית על עסקים קטנים בתחילת דרכם". לפי הנאמר בהודעה, ראש הממשלה...

סקר מטעם משרד הכלכלה חושף: מפעלי תעשייה בישראל מתחשבים יותר ויותר בשיקולים שנוגעים לאיכות הסביבה

סקר שערך משרד הכלכלה לבקשת ה-OECD בחן את הטמעת שיקולי איכות הסביבה בתעשייה הישראלית. המדגם נבנה על בסיס 1,411 מפעלים מענפי תעשייה שונים המעסיקים 40 עובדים ומעלה. תוצאות הסקר חושפות...

פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

באתר ממשל זמין פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים שנכנסו לתוקף במסגרת הרפורמה שנערכה בחוק רישוי עסקים, אשר נוגעים לסוגים שונים של עסקים טעוני רישוי, כגון: בתי מטבחיים, תחנות דלק, איסוף והובלה...