המשרד להגנת הסביבה פרסם נוסח סופי של ההנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת לצורך שיקום

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 21 בינואר 2016 נוסח סופי של מסמך "הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום". הנוסח מפורסם לאחר שטיוטה מוקדמת של המסמך פורסמה להערות הציבור,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח הרבעוני הראשון ליישום תכנית הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה

ביום 05.01.2016 פירסם המשרד להגנת הסביבה את הדוח הרבעוני הראשון ליישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה. מהדו"ח עולה כי ההישגים העיקריים שנרשמו עד כה הם: הוחמרו הדרישות להפחתת...

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לתנאים הכלליים בהיתר הרעלים

בחודש דצמבר פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון של התנאים הכלליים בהיתר הרעלים. השינויים העיקריים שנכללו בעדכון נוגעים לדרישות לאחסון הרעלים, לנוכחות בעת סיורים בעסק של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה,...

הממשלה מקדמת תכנית להקלות בנטל הרגולטורי המוטל על עסקים קטנים ובינוניים

ביום 26.12.2015 פורסמה באתר משרד ראש הממשלה הודעת דובר שכותרתה: "ראש הממשלה ושר האוצר יביאו לממשלה תכנית חדשה שתקל דרמטית על עסקים קטנים בתחילת דרכם". לפי הנאמר בהודעה, ראש הממשלה...

סקר מטעם משרד הכלכלה חושף: מפעלי תעשייה בישראל מתחשבים יותר ויותר בשיקולים שנוגעים לאיכות הסביבה

סקר שערך משרד הכלכלה לבקשת ה-OECD בחן את הטמעת שיקולי איכות הסביבה בתעשייה הישראלית. המדגם נבנה על בסיס 1,411 מפעלים מענפי תעשייה שונים המעסיקים 40 עובדים ומעלה. תוצאות הסקר חושפות...

פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

באתר ממשל זמין פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים שנכנסו לתוקף במסגרת הרפורמה שנערכה בחוק רישוי עסקים, אשר נוגעים לסוגים שונים של עסקים טעוני רישוי, כגון: בתי מטבחיים, תחנות דלק, איסוף והובלה...

פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2014

ביום 26.10.15 פירסם המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס לשנת 2014, הכולל את מרשם הפליטות לסביבה, מדד חברות הדלק ומדד ההשפעה הסביבתית של מפעלי חברות ציבוריות. מרשם הפליטות לסביבה מכיל נתונים...

פורסם מסמך הנחיות לטיפול בקרקע במסגרת שיקום

ביום 12.10.15 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת "הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע – במסגרת שיקום קרקע" להערות הציבור עד ליום 5.11.2015. ההנחיות מבהירות מהי קרקע מזוהמת, מהו הליך שיקום קרקע ובאלו...

ארה"ב מתכננת החמרה בכללי יבוא ויצוא פסולת מסוכנת

סוכנות הסביבה הפדרלית האמריקאית פרסמה להערות הציבור טיוטת כללים שמטרתם להחמיר את הפיקוח על יבוא ויצוא פסולת מסוכנת לשטח ארה"ב וממנה. במסגרת טיוטת הכללים נכלל מנגנון דווח אלקטרוני בנוגע לשינוע...

מערכת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים

המשרד להגנת הסביבה מתעתד להשיק בקרוב מערכת ממוחשבת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים, אשר תחליף את הליך הבקשות הידני הנהוג כיום. השימוש במערכת צפוי לחול על מבקשי היתרי רעלים חדשים...