עדכון לקוחות: פורסמו מסמכי הנחיות חדשים ומעודכנים בתחום הקרקעות המזוהמות

בחודש אפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות הנוגע לפרסום מסמכי ההנחיות החדשים והמעודכנים בעניין קרקעות מזוהמות בהמשך לעדכון שהפצנו בנוגע לפרסום המדיניות החדשה בנוגע לקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה (ניתן לעיין בכל...

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן על תיאום בין רגולטורים לצורך קידום פרויקטים לאומיים

ביום 13.4.15 התפרסם באתר האינטרנט של The Marker מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים ושותפה במשרד הרצוג פוקס נאמן, שכותרתו "רגולטור על? תתחילו עם תיאום...

עדכון לקוחות: פורסמו כללים המסמיכים תאגידי מים וביוב לנתק צרכנים מרשת המים

באפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), תשע"ה-2015 אשר נכנסו לתוקף בסוף חודש מרץ, לאחר דיונים ממושכים. לקריאת הכללים לחץ כאן. הכללים חלים רק לגבי תקופות...