אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב – עדכון

בהמשך לידיעה שהועלתה בפורום זה בתאריך 12.5.2015 ושכותרתה: "לראשונה: אישור רוחבי להעברת פסולת מסוכנת לאתר שאינו נאות חובב", הרינו לעדכן כי המשרד להגנת הסביבה העניק לשני אתרים נוספים לטיפול בפסולת...

פורסמה טיוטה להערות הציבור: סיווג עסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית בקשר לחקיקת רישוי סביבתי

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לסיווג עדכני של הפעילויות אותן מסדיר המשרד, לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהן. מטרת הסיווג היא לסייע בקביעת סדרי העדיפויות ואופן הטיפול להסדרה ופיקוח של...

בית המשפט זיכה עסק מעבירות זיהום מים בשל כשלים בדיגום

ביום 15.6.2015 זיכה בית משפט השלום ברמלה מוסך שפעל ללא רשיון מעבירות של זיהום מים בשל חריגות לכאורה בדיגום שפכים שנלקח מהמוסך (ת"פ 28923-10-12 המשרד לאיכות הסביבה נ' בני סובחי א.ש...

פורסם תקציר הדו"ח השני של ארגון UNEP העוסק בDecoupling

ביום 14.6.2015 פרסם אגף הפרסומים וההסברה של המשרד להגנת הסביבה תקציר בעברית מדו"ח ארגון UNPE ושמו Dcoupling 2: Technologies, Opportunities and Policy Options משמעות המונח Decoupling הוא ניתוק הקשר בין...

בית המשפט אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בגין מטרד ריח

ביום 18.6.2013 אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברה לייצור מזון לבעלי חיים באופקים בגין מטרדי ריח שנמשכו שנים ארוכות שמקורם הנטען במפעל החברה (ת"צ...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון כללי תאגידי המים והביוב – שיקול דעת לתאגיד לבטל דיגום או חיוב

בחודש יוני 2015 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לתיקון המוצע לכללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), לפיו ייקבעו הנסיבות בהן יותר לתאגידים להימנע מביצוע דיגום שפכים...

עדכון לקוחות: יישום ואכיפת הוראות חוק הפסולת האלקטרונית

בחודש יוני, 2015, הפצנו עדכון לקוחות הנוגע להוראות חוק הפסולת האלקטרונית: אנו מבקשים לעדכן אתכם במספר הליכים משפטיים שנפתחו לאחרונה בקשר עם היישום והאכיפה של הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד...

בדיקת הנאותות הסביבתית – 5 דגשים לצמצום סיכונים בפעילות עסקית / ד"ר רות דגן, עו"ד

הערכות סיכוני סביבה בפעילות עסקית הפכו בהדרגה לאורך השנים למקובלות יותר בארץ, אולם רק לאחרונה, בעקבות גל הרכישות של חברות תעשייתיות ישראליות על ידי משקיעים זרים, נראה כי התמקמו בלב...

פורסם עדכון להנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטות דיגום פאסיביות

ביום 15.6.2015 פרסם אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה עדכון הנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטות דיגום פאסיביות המסמך מהווה עדכון להנחיות ביצוע סקר גז קרקע פאסיבי מדצמבר 2012...

משרד התשתיות, האנרגיה והמים מעדכן את מאגרי הסוקרים והחברות להתייעלות אנרגטית

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם ביום 7.6.2015 להערות הציבור עדכון במאגרים המקוונים ובשאלונים על סוקרים וחברות להתייעלות אנרגטית. לצורך כך מפרסם המשרד את טיוטות הקריטריונים החדשים להערות הציבור, שכוללות 3...