פורסם דו"ח נתוני איכות האוויר לשנת 2014

ביום 2.9.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה בנושא: "דוח איכות אוויר לשנת 2014: התחבורה – הגורם המזהם ביותר במרכזי הערים בישראל". הידיעה עוסקת בדו"ח איכות האוויר של המשרד להגנת...

הפרדוקס של ביקורת פנים על נושאי איכות הסביבה – הצעה לסדר לקראת תוכניות הביקורת של 2016

מאמר מומחה אורח מאת עברי ורבין, מנכ"ל חברת Goodvision הרחבת הרגולציה הסביבתית, בצד עלייה במודעות מחזיקי העניין השונים לנושא הסביבתי, גרמה ובצדק לנושא זה להתפתח בשנים האחרונות לסוגייה מהותית בניהול...

פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים. בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה...

אושרו תקנות המסדירות הסרת פרסום בדבר עיצומים כספיים שהוטלו על מפירי חוק פסולת אלקטרונית

ביום 11.8.2015 אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, תקנות שמטרתן להסדיר את אופן הפרסום על הטלת עיצום כספי שיוטל על מפרי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-11 באוגוסט 2015 את תכנית הפעולה לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה להערות הציבור. התכנית הוכנה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה...

ימונה נציג המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל החדשה

בהחלטתה מיום 5.8.2015 אישרה ממשלת ישראל את הקמתה של רשות חשמל חדשה. הרשות החדשה תאגד את רשות החשמל הקיימת ואת מינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, תפעל תחת שר האנרגיה ותסייע לו...

פורסם להערות הציבור: מתודולוגיה למדד השפעה סביבתית לתחנות דלק

במהלך השבועות הקרובים צפוי להתפרסם מדד ההשפעה הסביבתי של חברות נסחרות ותעשייתיות בישראל אשר נערך על ידי המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פרסום מדד ההשפעה הסביבתי עלה לדברי המשרד הצורך לייצר...

תיקון לחוק הפסולת האלקטרונית מאפשר הטלת סנקציות על משווקים ומחזיקים בפסולת אלקטרונית

ביום 29.7.2015 אישרה מליאת הכנסת תיקון לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012. התיקון לחוק, שנועד לתקן טעות טכנית בנוסח החוק שאושר בכנסת, מאפשר כעת להטיל סנקציות גם על...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה...

בפסיקה יוצאת דופן נמנע בית המשפט מהרשעת נאשמים שהודו בהטלת פסולת שלא כדין

ביום 20.7.2015 גזר בית משפט השלום בחיפה את דינם של נמל חיפה ובעלי תפקידים בו אשר הודו בהטלת פסולת לים שלא כדין (ת"פ 23689-02-12 מדינת ישראל נ' חברת נמל חיפה...