חוק השקיות חוזר לדיונים בכנסת ומאושר בדין רציפות

ביום 10.11.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "השקיות חוזרת לכנסת: חוק השקיות אושר בדין רציפות בכנסת". לפי הנאמר בידיעה, ביום 9.11.2015, חוק השקיות שעבר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת...

פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים

באתר ממשל זמין פורסמו 11 מפרטים אחידים ראשונים שנכנסו לתוקף במסגרת הרפורמה שנערכה בחוק רישוי עסקים, אשר נוגעים לסוגים שונים של עסקים טעוני רישוי, כגון: בתי מטבחיים, תחנות דלק, איסוף והובלה...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת ההנחיות המקצועיות לטיפול בקרקע

בחודש אוקטובר 2015 הגשנו למשרד להגנת הסביבה נייר עמדה בנוגע לטיוטה שפורסמה להערות הציבור של הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע, הקובעות אמות מידה לאישור סוג הטיפול והטכנולוגיה שייעשה בהם שימוש במסגרת...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לטיוטת תזכיר החוק לרישוי סביבתי משולב

בחודש אוקטובר 2015 הגשנו נייר עמדה בעניין טיוטת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, שהתפרסם להערות הציבור על ידי המשרד להגנת הסביבה. תזכיר החוק מבקש לקבוע משטר רישוי סביבתי חדש...

האם מזמין עבודה אחראי למפגע סביבתי שיצר הקבלן?

מאמר דעה מאת ד"ר רות דגן, מנהלת מחלקות איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן, ואייל שאלתיאלי, עו"ד במחלקות אלה. המאמר התפרסם ביום 30.10.2015 באתר האינטרנט של העיתון "כלכליסט"....

פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2014

ביום 26.10.15 פירסם המשרד להגנת הסביבה את נתוני המפל"ס לשנת 2014, הכולל את מרשם הפליטות לסביבה, מדד חברות הדלק ומדד ההשפעה הסביבתית של מפעלי חברות ציבוריות. מרשם הפליטות לסביבה מכיל נתונים...

פורסם תזכיר חוק קרינה מייננת

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר חוק קרינה מייננת (קרינה ממקורות רדיואקטיביים). החוק המוצע מציע הסדר חדש שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל כיום על העוסקים בקרינה מייננת, מאחר שהוא...

בית המשפט הרשיע בגין ניהול תחנת מעבר שלא כחוק

ביום 25.05.15 פסק בית משפט השלום בראשון לציון בת"פ 25732-07-13 המשרד לאיכות הסביבה נ' ארזים חברה קבלנית למיחזור ופינוי בע"מ, והרשיע את הנאשמים בביצוע עבירות של ניהול עסק ללא רישיון. נגד...

פורסם מסמך הנחיות לטיפול בקרקע במסגרת שיקום

ביום 12.10.15 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת "הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע – במסגרת שיקום קרקע" להערות הציבור עד ליום 5.11.2015. ההנחיות מבהירות מהי קרקע מזוהמת, מהו הליך שיקום קרקע ובאלו...

בית המשפט הורה לעיריית תל אביב להסיר מפגעים סביבתיים בשכונת משה סנה

ביום 30.09.15 פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב בעת"מ 30310-01-14 רומנו נ' עיריית תל אביב, אגף רישוי עסקים והורה על הסרת מטרדים הנובעים מפעילותן של מסעדות הממוקמות בסמוך לשכונת מגורים ופוגעים באורח...