ימונה נציג המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל החדשה

בהחלטתה מיום 5.8.2015 אישרה ממשלת ישראל את הקמתה של רשות חשמל חדשה. הרשות החדשה תאגד את רשות החשמל הקיימת ואת מינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, תפעל תחת שר האנרגיה ותסייע לו...

פורסם להערות הציבור: מתודולוגיה למדד השפעה סביבתית לתחנות דלק

במהלך השבועות הקרובים צפוי להתפרסם מדד ההשפעה הסביבתי של חברות נסחרות ותעשייתיות בישראל אשר נערך על ידי המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פרסום מדד ההשפעה הסביבתי עלה לדברי המשרד הצורך לייצר...

תיקון לחוק הפסולת האלקטרונית מאפשר הטלת סנקציות על משווקים ומחזיקים בפסולת אלקטרונית

ביום 29.7.2015 אישרה מליאת הכנסת תיקון לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012. התיקון לחוק, שנועד לתקן טעות טכנית בנוסח החוק שאושר בכנסת, מאפשר כעת להטיל סנקציות גם על...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה...

בפסיקה יוצאת דופן נמנע בית המשפט מהרשעת נאשמים שהודו בהטלת פסולת שלא כדין

ביום 20.7.2015 גזר בית משפט השלום בחיפה את דינם של נמל חיפה ובעלי תפקידים בו אשר הודו בהטלת פסולת לים שלא כדין (ת"פ 23689-02-12 מדינת ישראל נ' חברת נמל חיפה...

דוח חדש של ארגון ה-OECD דורש מהמדינות החברות להתאים עצמן ליעדי האקלים

בחודש יולי פרסם ארגון OECD דו"ח בשם "Aligning Policies for a Low-Carbon Economy" ובו הנחיות למדינות החברות בדבר התאמת מדיניותן ליעדי האקלים במגוון תחומים – מיסוי, השקעות, חדשנות, סחר ואדפטציה,...

דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה: השלכות סביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז

ביום שלישי, 28 ליולי, עתידה להתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה ישיבה בה יידונו ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז. לישיבה הוזמנו גורמים ממשלתיים כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, משרד...

המלצת המשרד להגנת הסביבה: הפחתת 30% מפליטות גזי החממה בשנת 2030

בכנס החדשנות והקיימות שקיים המשרד להגנת הסביבה ביום 14.7.2015 לקראת ועידת האקלים בפריז, הוצג מסמך ההמלצות לגיבוש יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה. המסמך גובש על בסיס עבודת הוועדה הבין משרדית שבחנה וערכה...

פורסם מסמך דגשים החדש של הBIAC בקשר עם הנחיות ה-OECD לחברות בינלאומיות

ה-BIAC  הוא הוועדה המייעצת של מגזר העסקים והתעשייה (The Business and Industry Advisory Committee) בארגון המדינות המפותחות, OECD. כחלק מפעילות ה BIAC פורסמה ביוני 2015 חוברת המלצות וקווים מנחים בקשר עם מסמך ההנחיות...

נדחה הדיון במדיניות הכרייה והחציבה של מינרלים תעשייתיים

ביום 7.7.2015 התקיימה ישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בה נערכה היכרות עם יו"ר המועצה הארצית ומנכ"לית משרד הפנים, הגב' אורנה הוזמן בכור, אשר נכנסה לתפקידה זה לא מכבר. בין הנושאים...