החלטה תקדימית של בית הדין הגבוה האירופי עשויה להשפיע מהותית על יצוא מוצרים לאירופה

לפני ימים אחדים קיבל בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי החלטה תקדימית בקשר עם אופן יישום רגולציית ה-REACH, העוסקת בחובות רישום ודווח בדבר נוכחות כימיקלים מסוכנים במוצרים הנכנסים לשוק...

פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (10.9.2015) את תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה-2015, להערות הציבור. מטרת תזכיר החוק היא לטייב את הרגולציה הסביבתית של מפעלים ופעילויות בעלי השפעה משמעותית על הסביבה, וזאת...

הזמנה ליום עיון – התורה שבעל פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים

צוות מחלקת איכות הסביבה במשרד הרצוג פוקס נאמן שמח להזמינכם ליום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. יום העיון יתקיים בשיתוף עם חברת הזמט ביום ב', ה-19.10.2015, בין...

הממשלה אישרה את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה מיום 6.9.2015 את התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר והפחתת הסיכונים הסביבתיים לאזור מפרץ חיפה. במסגרת החלטת הממשלה נקבעו יעדים לצמצום פליטות מזהמים...

פורסם דו"ח נתוני איכות האוויר לשנת 2014

ביום 2.9.2015 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה בנושא: "דוח איכות אוויר לשנת 2014: התחבורה – הגורם המזהם ביותר במרכזי הערים בישראל". הידיעה עוסקת בדו"ח איכות האוויר של המשרד להגנת...

הפרדוקס של ביקורת פנים על נושאי איכות הסביבה – הצעה לסדר לקראת תוכניות הביקורת של 2016

מאמר מומחה אורח מאת עברי ורבין, מנכ"ל חברת Goodvision הרחבת הרגולציה הסביבתית, בצד עלייה במודעות מחזיקי העניין השונים לנושא הסביבתי, גרמה ובצדק לנושא זה להתפתח בשנים האחרונות לסוגייה מהותית בניהול...

פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים. בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה...

אושרו תקנות המסדירות הסרת פרסום בדבר עיצומים כספיים שהוטלו על מפירי חוק פסולת אלקטרונית

ביום 11.8.2015 אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, תקנות שמטרתן להסדיר את אופן הפרסום על הטלת עיצום כספי שיוטל על מפרי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם את התכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-11 באוגוסט 2015 את תכנית הפעולה לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה להערות הציבור. התכנית הוכנה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה...

ימונה נציג המשרד להגנת הסביבה למליאת רשות החשמל החדשה

בהחלטתה מיום 5.8.2015 אישרה ממשלת ישראל את הקמתה של רשות חשמל חדשה. הרשות החדשה תאגד את רשות החשמל הקיימת ואת מינהל החשמל שבמשרד האנרגיה, תפעל תחת שר האנרגיה ותסייע לו...