37 חברות אנרגיה בארצות הברית נתבעו בשל תרומה להתחממות הגלובלית ולשינויי האקלים

שני מחוזות ורשות מקומית בקליפורניה הגישו שלוש תביעות נפרדות נגד 37 חברות גז ופחם בגין גרימת שינויי אקלים ועלייה של מפלס הים שעתידים לסכן את התושבים המתגוררים לאורך קו החוף בקליפורניה.

התובעים טוענים כי חברות האנרגיה הסתירו בזדון במשך 50 שנה את ההשפעות הסביבתיות השליליות של ייצור דלקים פוסיליים על ההתחממות הגלובלית. בנוסף, נטען כי לחברות אחריות ישירה לפליטה של 227.6 ג'יגה טון של פחמן דו-חמצני לאוויר בין השנים 2015-1965.

התובעים מבקשים צו מניעה ופיצויים בגין הנזקים העתידיים שייגרמו על ידי שינויי האקלים – כאשר עליית מפלס הים עשויה לפגוע בלמעלה מ-12 אלף בתים, עסקים ומוסדות ולגרום לנזק המוערך ב-16 מיליארד דולר עד שנת 2100.

לצפייה בכתבי התביעה:

County of San Mateo vs. Chevron Corp., ET AL

The County of Marin vs. Chevron Corp., ET AL

The City of Imperial Beach vs. Chevron Corp., ET AL