שימו לב: פורסמו קולות קוראים לתוכניות התומכות בפרויקטים סביבתיים

מקש גו גריןלאחרונה פורסמו מספר קולות קוראים עבור תוכניות שונות בנושאי ייצור מתקדם, אנרגיה מתחדשת, שינויי אקלים, התייעלות אנרגטית ועוד. להלן עיקרי הדברים בנוגע לכל אחת מהתוכניות:

  1. תוכנית LIFE לאיכות סביבה ושינויי אקלים 2017 – מיועדת לגופים ישראליים המעוניינים לקדם פרויקטים בשיתוף גורמים באיחוד האירופי בתחומי חדשנות וקידום רגולציה באיכות סביבה ושינויי אקלים. זאת, במימון בשיעור של עד כ-60% מעלות כל פרויקט. הגשת הצעות עד ספטמבר 2017.
  2. תוכנית BIRD Energy 2017 – מיועדת לתמיכה בפרויקטים תעשייתיים המנוהלים על ידי שותף מישראל ושותף מארה"ב, ומתמקדים באנרגיה מתחדשת ובהתייעלות אנרגטית. המימון שניתן לקבל מקרן BIRD מוגבל ל-50% מתקציב הפרויקט או עד מיליון דולר. הגשת הצעות עד ה-6 ביולי, 2017.
  3. תוכנית ישראל-ספרד – התוכנית תומכת בפרויקטים למחקר ופיתוח המנוהלים בשותפות על ידי חברות ישראליות וספרדיות ומתמקדים בפיתוח מוצרים חדשניים בכל התחומים. הגשת הצעות עד ה-15 ביוני, 2017.
  4. מעבדות לחדשנות טכנולוגית – תוכנית שנועדה לייצר שיתופי פעולה בין תאגידים תעשייתיים העוסקים בייצור מתקדם לבין חברות הזנק במגוון תחומים, תוך סיוע במימון הקמת מעבדה לחדשנות ותפעולה. הגשת הצעות עד ה-6 ביוני, 2017.