1.15 מיליארד ש"ח יוקצו לקידום כושר התחרות של התעשייה במסגרת תכנית "נטו תעשייה"

משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה הודיעו לאחרונה על השקת תכנית "נטו תעשייה" להגברת כושר התחרות ורמת הפריון של התעשייה הישראלית. במסגרת התכנית, יוקצה תקציב של 1.15 מיליארד ש"ח לצורך יישום המלצות הוועדה הציבורית שעסקה בנושא.

המלצות הוועדה התמקדו בשלושה תחומים להם תנתן תמיכה תקציבית: ייצור מתקדם – תמיכה במו"פ ובחדשנות טכנלוגית, בין היתר באמצעות יצירת מסלולי סיוע למחקר ופיתוח ומסלולים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה; כוח אדם מיומן, באמצעות הכשרות מקצועיות בטווח הקצר ושיפור החינוך הטכנולוג והתאמתו לצרכי התעשייה בטווח הארוך; והפחתת הנטל הרגולטורי, באמצעות ייעול הליך הקצאת קרקע ותכנון לתעשייה, הסרת חסמים בתחומי סביבה וייצוא ועוד.

לקריאת ההודעה באתר משרד האוצר לחצו כאן