תכנית הסחר בפליטות גזי חממה בקליפורניה תוארך בעשר שנים נוספות

לאחרונה בית המחוקקים בקליפורניה הצביע לאשר את הצעת החוק להארכת תכנית הסחר בגזי חממה ב-10 שנים. תכנית הסחר בקליפורניה מעודדת הפחתה של זיהום האוויר על ידי קביעת מכסה לפליטת גזי חממה עבור כל מקור פליטה, המעוגנת בהיתר, ובמקביל יצירת שוק מסחר במכסות באמצעות הליך מכרזי.

יחד עם הארכת התכנית, הוצע לשלב בה מספר שינויים הנוגעים, בין היתר, להפחתת מכסות הפליטה המאושרות. עם זאת, התכנית תמשיך לחול על אותם סקטורים בתעשייה.

התכנית, שנכנסה לתוקף בשנת 2013, הצליחה במהלך השנים לייצר תמריצים להפחתת פליטות גזי החממה לערכים נמוכים מהערכים המותרים, באמצעות השקעה ושימוש באנרגיות ירוקות.

לצפייה בהצעת החוק לחץ כאן