תיקונים לשיטת חישוב פליטות והעברות לסביבה פורסמו להערות הציבור

התמונה להמחשה בלבד

המשרד להגנת הסביבה פרסם בחודשים אוקטובר-נובמבר מספר תיקונים להערות הציבור להוראות קביעת שיטת חישוב מיטבית. מדובר בהוראות ראשיות שמשמשות את המפעלים הכפופים לחובת הדיווח למפל"ס אודות הפליטות והזרמות מהמפעל לסביבה.

פורסמו מחשבונים חדשים לעניין חישוב פליטות ממתקני קומפוסט, מט"שים, תחנות מעבר לפסולת יבשה ומעורבת ועוד. התיקונים המוצעים מתייחסים, בין היתר, למקרים שבהם מתקבלת תוצאת אנליזה מתחת לסף הגילוי, לחובת השימוש במחשבונים, וכן לעדיפות חישוב באמצעות ניטור רציף על פני דיגום.

על תיקונים אלו יש להעיר עד ה-15 בדצמבר.

לאחרונה, פורסם תיקון נוסף שעוסק בחישוב פליטות לאוויר מתוצאות דיגום. המועד האחרון להגשת הערות הוא ה-25 בדצמבר.

לצפייה בכל התיקונים שפורסמו להערות הציבור לחצו כאן