תיקון לחוק משק החשמל בנושא אנרגיה מתחדשת פורסם ברשומות

ב-3 באוגוסט פורסם ברשומות תיקון לחוק משק החשמל, במסגרתו נקבע כי שר האנרגיה יגבש תכנית עבודה רב שנתית בנוגע לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

כמו כן, תוקם ועדה בין משרדית שתגיש לשר המלצות לגבי דרכים להסרת חסמים בייצור אנרגיה מתחדשת.

התיקון אושר במסגרת פעילות הממשלה לצורך עמידה בהתחייבויותיה ליעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% עד שנת 2020.

לנוסח התיקון שפורסם לחץ כאן