תיקון חדש להוראות אמות המידה והשירותים הניתנים לצרכנים על ידי תאגידי המים

רשות המים פרסמה טיוטה לתיקון כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011. הטיוטה מבקשת לתקן ולעדכן את אמות המידה לפיהן פועלים תאגידי מים וביוב, על מנת לשפר ולייעל את השירות הניתן לצרכנים.

במסגרת התיקון, ביקשו לתקן את אופן המדידה של צריכה חריגה במד מים ראשי, כן הרחיבו את שיקול הדעת של מנהל התאגיד במתן הקלות לצרכנים ועדכנו את מתכונת החשבון התקופתי תוך מתן גמישות לתאגידים בעיצובו.

בנוסף, נקבעו בטיוטה הוראות ביחס לצריכת מים באתרי בניה. כך נקבעה חובה לתאגיד להתקין באתר בניה מד מים שמחובר למערכת לקריאה מרחוק ונקבע שתקופת החיוב בעד צריכת מים באתר בניה תהיה תקופת חיוב חודשית. כן נקבעו הוראות לגבי הערכת צריכת מים באתר בניה, הקובעות כי ההערכה תתבסס על פרמטרים כגון היקף הבניה, סוג הבניה ושלב הבניה.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 16 ביולי 2017 לכתובת הדוא"ל: [email protected]

לנוסח התיקון לחץ כאן