תוכנית להטמעת טכנולוגיות קלינטק בבסיסי צה"ל

רשות החדשנות ומשרד הביטחון השיקו תוכנית למתן מענקי מימון לפיתוח והטמעה של טכנולוגיות קלינטק במתקני מערכת הביטחון.

התוכנית מיועדת לחברות קלינטק ישראליות, שפיתחו טכנולוגיות חדשניות, הבשלות להדגמה בתנאי אמת, ועונות על צרכיהם של בסיסי צה"ל.

משרד הביטחון פותח את שעריו לצורך הדגמה של הטכנולוגיה והפרויקטים המתאימים יקבלו הזדמנות להתקשרות עם משרד הביטחון למתן שירותים עבור מתקני צה"ל. רשות החדשנות מעניקה במקביל תמיכה כספית שיכולה לנוע בין 20% ל-75% מסכום ההשקעה בפרויקט, בהתאם לכללי קרן המו"פ.

משרד הביטחון הגדיר 5 תחומי עניין עיקריים עבור הטכנולוגיות הרלוונטיות לצרכי צה"ל (ישנה גמישות בהוספת תחומים נוספים): טיפול בשפכים בתשתית עצמאית; טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה"ל; מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה; מערכות לחימום מים המבוססות על אנרגיה סולארית; וטיפול בפסולת אורגנית (ביוגז או גזיפקציה).

תהליך קבלת התמיכה:Capture

ביום עיון שנערך בנושא ב-22 במרץ 2017, הודגש כי תהליך הסינון וההחלטה בנוגע לאישור הפרויקט צפוי לקחת עד 90 יום, והזמן שידרש להוכחת היתכנות טכנולוגיות של הפרויקט הוא כשנתיים. כמו כן, חשוב לקחת בחשבון כי תנאי סף לקבלת התמיכה הוא קבלת סיווג ביטחוני עבור החברה והעובדים המעורבים בפרויקט. תהליך הסיווג הביטחוני כרוך בעלויות גבוהות יחסית וחתימה על כתב התחייבות לשמירת סודיות, והכל כתלות ברמת הסיווג הנדרשת ובכמות העובדים.

ביום העיון ניתנה למספר חברות במה להצגת הטכנולוגיות הרלוונטיות לתוכנית (ראו בקישור).

תשומת ליבכם כי כבר פורסם הקול הקורא (ראו בקישור) והמועד האחרון להגשת הצעות לצורך סינון ראשוני הוא יום 15.5.2017.