שר האנרגיה מקדם תוכנית להתמודדות עם הבצורת ולשיקום נחלים

שר האנרגיה וגורמים מקצועיים נוספים גיבשו תוכנית להתמודדות עם המחסור במים בישראל, אשר תוגש לאישור הממשלה בשבועות הקרובים.

מטרת התוכנית לספק פתרונות לטווח הקצר והארוך למשק המים, ובמסגרתה מתוכנן להקים שני מתקני התפלה חדשים בגליל המערבי ובשורק שיגדילו את כושר ייצור המים המותפלים, ולקבוע יעד התפלה של 1000 מלמ"ק לשנת 2030. בנוסף, נכללות בה תוכנית לשיקום 6 נחלים בצפון הארץ שהוכנה על ידי רשות המים רשות הטבע והגנים הלאומיים, וכן תוכניות לחיבור אזורים מנותקים למערכת הספקת המים הארצית ולקידום האפשרות להזרמת מים מותפלים לכנרת.

לקריאת ההודעה באתר משרד האנרגיה לחצו כאן