קול קורא משרד הכלכלה – שיפור הסביבה העסקית לתעשייה

מינהל התעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם קול קורא לקבלת עמדות מהציבור בעניין שיפור הסביבה העסקית לתעשייה. המשרד מזמין מנהלי מפעלים, נציגי תעשיינים ומנהלי אזורי תעשייה להגיש עמדות והמלצות לטובת קיצור משך הזמן להקמת מפעל בישראל, פתרון קונפליקטים בין רגולטורים לשלטון מקומי וייעול תהליכים.

ניתן להגיש עמדות בנושאים כגון הפחתת הבירוקרטיה בהליכי תכנון ובנייה הנוגעים למפעלים, הממשק עם הרגולטורים בשלבי רכישת והקצאת קרקעות, יישוב סתירות בין דרישות הרגולציה, הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות ופרקטיקות מיטביות לתכנון וניהול אזורי תעשייה.

המועד האחרון להגשת המלצות ועמדות הוא יום 31.12.2018.

לפרטים נוספים לחצו כאן.