קול קורא לתכנית LIFE לאיכות סביבה ושינויי אקלים 2016

ביום 22.05.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא להגשת הצעות להצטרפות לפרוייקט בתכנית LIFE.

תכנית LIFE מעניקה תמיכה למימון פרויקטים משותפים של גופים ישראליים עם גורמים באיחוד האירופי בתחומי איכות הסביבה ושינויי האקלים.

הפרויקטים הרלוונטיים לישראל: פרויקטים לשימור איכות הסביבה, חדשנות והפצת מידע, פרויקטים אינטגרטיביים ליישום תכניות אירופיות בהתאמה לחקיקה האירופית ופרויקטים שזוהו על-ידי הנציבות ככאלה הדרושים ליישום ולפיתוח מדיניות וחקיקה אירופית.

ניתן להגיש הצעות עד ספטמבר 2016.

לפרטים נוספים לחצו כאן