פורסמו נתוני המפל"ס לשנת 2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם את נתוני מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (מפל"ס) של המפעלים בישראל לשנת 2016. המרשם כולל פירוט של כמות וסוגי הפליטות לאוויר, למים, לים ולקרקע, וכן מידע על הזרמות שפכים והעברת פסולת.

המרשם מבוסס על דיווחים שנתיים המועברים למשרד מ-570 מפעלים ומתקנים, ומתפרסם זו השנה החמישית. בדומה לשנה שעברה, נרשמה עלייה במספר המדווחים שנובעת בעיקרה ממאמצי פיקוח ואכיפה.

מנתוני המרשם עולה כי במרבית סוגי הפליטה לאוויר נרשמה ירידה ביחס לנתוני 2015. הירידה מיוחסת בין היתר להגברת השימוש בגז טבעי בייצור חשמל, והנתונים החדשים משקפים גם מידע שהתקבל מתיקון הדיווחים לשנים קודמות. בשנה החולפת נרשמה עלייה משמעותית של 463% בכמות הפליטות וההזרמות הנובעות מתקלות, שדווחו על ידי 65 מפעלים.

לצפייה בסיכום נתוני המפל"ס לשנת 2016 לחצו כאן