פורסם קול קורא לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת

רשות החדשנות והתאחדות התעשיינים פרסמו קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת. מסלול זה מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי החשמל והמתכת, ובפרט מפעלים המספקים ללקוחותיהם מוצרים בקבלנות משנה.

ניתן להגיש בקשות בנושאים כגון פיתוח מוצרים חדשניים, שיפורים מהותיים במוצרים קיימים, פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעלים ועוד. יינתן מענק בשיעור של 50%-30% מהוצאות המחקר והפיתוח. הקריטריונים לבחינת הבקשה כוללים, בין היתר, את רמת החדשנות הטכנולוגית של התכנית, תרומת התכנית לכלכלה הישראלית והיכולות הטכנולוגיות של המבקש.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום 8.11.2018 בשעה 12:00.

לפרטים נוספים לחצו כאן