פורסם קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור פיילוטים בתחומי הגנת הסביבה

רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה. מסלול הסיוע מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה.

ניתן להגיש בקשות בתחומי איכות הסביבה כגון מיחזור, אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, בניה ירוקה ועוד. במסגרת המסלול, יינתן מענק בשיעור של 50%-20% מהוצאות המחקר והפיתוח המאושרות. בחינת הבקשות תיערך על פי שורה של קריטריונים, ובהם רמת החדשנות הטכנולוגית של הפרויקט, רמת מורכבות הפרויקט, יכולותיה הניהוליות של החברה ורמת ההשפעה הסביבתית של הטכנולוגיה.

ניתן להגיש בקשות עד ליום 20.2.2019.

לפרטים נוספים לחצו כאן.