פורסם פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה פרסם פורמט דיווח שנתי לדוח המסכם את פעילות המפעל ומוגש על ידי בעל מקור פליטה במסגרת הדרישות בהיתרי הפליטה. זאת על מנת להבהיר את דרישות המידע, לייעל את תהליך הדיווח וליצור בו אחידות.

מפעלים שיגישו את הדוח השנתי בפורמט שפורסם רשאים להגישו עד לתאריך 30.4.2018, במקום התאריך הקבוע בהיתר הפליטה, ה-31 במרץ.

לקריאת ההודעה באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן