פורסם מכרז להפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית

משרד הכלכלה פרסם מכרז להפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית, שמטרתו לחבר בין גורמים בתעשייה לצורך העברת תוצרי לוואי, פסולת ופליטות של מפעלים לשימוש כחומרי גלם במפעלים אחרים. זאת, כחלק מפעילותו של משרד הכלכלה ליצירת ממשק בין התייעלות כלכלית והתייעלות סביבתית, וקידום תפיסה של כלכלה מעגלית.

בשלב הראשון יבחרו מספר זוכים ויערך פיילוט באזורים שונים בארץ, במהלכו יעריך משרד הכלכלה את היקף הפוטנציאל לסימביוזה תעשייתית בארץ. בשלב השני יופעל הפרויקט ברמה לאומית על ידי אחד או יותר מבין הזוכים בשלב הפיילוט.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 14.5.2018.

לפרטים נוספים לחצו כאן