פורסם דוח המסכם את שנת הפעילות הראשונה של הפרויקט לשיקום קרקעות המדינה

זרוע שיקום קרקעות של החברה לשירותי איכות הסביבה, המנהלת את פרויקט שיקום קרקעות המדינה המזוהמות, פרסמה לאחרונה דוח המסכם את שנת הפעילות הראשונה שלה.

במסגרת הדוח נסקרות הפעולות שבוצעו באתרי השיקום השונים, הכוללות סקרי קרקע ופעולות שיקום. כמו כן, מפורטים בו המסגרת התקציבית של הפרויקט, אתרי השיקום המתוכננים בשנת הפעילות הקרובה, המכרזים שפורסמו במסגרת הפרויקט ונושאים נוספים.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן