פורסם דוח בריאות וסביבה בישראל 2017

משרד הבריאות והקרן לבריאות וסביבה פרסמו לאחרונה את דוח בריאות וסביבה בישראל לשנת 2017. הדוח נכתב בשיתוף פעולה של משרדי ממשלה שונים, גופים מוסדיים, אנשי אקדמיה וגופים חוץ ממשלתיים, ונועד להוות כלי לעיצוב המדיניות הממשלתית בנושאי בריאות וסביבה.

פרקי הדוח העוסקים בגורמים סביבתיים שונים המשפיעים על בריאות האדם ואיכות החיים בישראל, וסוקרים את ההתקדמות במחקר וברגולציה בתחומים השונים, בהשוואה לאתגרים שזוהו בדוח בריאות וסביבה בישראל שפורסם בשנת 2014. כמו כן, נמנים פערי הידע והאתגרים העולים בסוגיות השונות. הדוח מתייחס לנושאים כגון גורמים כימיים במי שתייה, איכות אוויר, מזהמי מזון כימיים ושינויי אקלים. כמו כן, נוספה לדוח התייחסות לשלושה תחומים שלא נסקרו בו בעבר – השקייה במי קולחים, היבטים בריאותיים של תהליכי תכנון וסקירת השפעות סביבתיות על אוכלוסיות חלשות.

לקריאת הודעת משרד הבריאות על פרסום הדוח לחצו כאן

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן