פורסם דו"ח בחינת עלויות ותועלות של הסבב הראשון של היתרי פליטה למפעלים

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח בחינת עלויות ותועלות לסבב הראשון של היתרי פליטה למפעלי תעשייה. מטרת הדו"ח לבחון את ההשפעה הסביבתית והכלכלית של מנגנון היתרי הפליטה ולטייבו, לקראת סבב חידוש ההיתרים אשר ניתנו ל-175 מפעלים במגזרי התעשייה וייצור האנרגיה ובהם תחנות כוח פחמיות, מפעלי תעשייה כימית, ייצור ועיבוד מתכות ועוד.

מהסקר עולה כי עלות מנגנון היתרי הפליטה למפעלים נאמדת ב-38 מיליארד ש"ח, מהם כמעט 35 מיליארד ש"ח מיוחסים להשקעות בתחנות הכוח הפחמיות. העלות הכוללת של הוצאות הרגולטור ליישום המנגנון נאמדת בכ-25 מיליון ש"ח. כמו כן, נמצא כי סך התועלת למשק עומדת על כ-115 מיליארד ש"ח בעקבות הפחתת פליטת מזהמים, מהם 100 מיליארד ש"ח מיוחסים להפחתת פליטות מתחנות הכוח הפחמיות.

בדו"ח מומלץ לפעול להפחתת ההוצאות הנוגעות לקבלת ההיתר, לתמוך במימון עלויות אמצעי הפחתת פליטות למפעלים ולקדם תוכניות מענקים למעבר לדלקים נקיים. כמו כן, מוצע לבחון את התאמת מנגנון היתרי הפליטה למגזרי תעשייה בהם נמצא כי הכדאיות הכלכלית שלהם פחותה.

לצפייה בדו"ח לחצו כאן