עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום,

אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר רעלים, היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, היתרי הזרמה והטלה לים והיתר קרינה.

שימו לב כי הביטול, אם ייכנס לתוקף, יחול מיום הביטול ואילך – להבנתנו לא יהיה החזר על אגרות שכבר שולמו.

כפי שמצוין בדברי ההסבר של המשרד, סכומי האגרות המצטברים מגיעים אמנם לעשרות מיליוני ₪ בשנה אולם הם מועברים ישירות לאוצר המדינה ואינם מממנים ישירות את המשרד להגנת הסביבה, והטיפול בתשלומים מטיל על המשרד עלות ונטל בירוקרטיים. לאחר בדיקה נמצא, כך לדברי המשרד, כי אין מניעה לבטל את האגרות ללא פגיעה בתקציבו וביכולתו לבצע את התפקידים שהוטלו עליו בהקשר זה.

לאתר המשרד ובו מסמכי ההצעות להערות – לחצו כאן

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושאים האמורים.

בברכה,
מחלקת ייצור תעשייתי ואיכות סביבה
הרצוג פוקס נאמן