עדכון לקוחות: טיוטת תקנות חדשות בנוגע לפסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017. טיוטת התקנות נועדה לקבוע לאחר אישורה הסדר חדש בנושא טיפול, סילוק וסיווג פסולת מסוכנת, המוסדר כיום בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990.

ההסדר המוצע בטיוטה כולל בין היתר סיווג של פסולת מסוכנת בהתאם לתקנות האיחוד האירופי, הנחיות לעניין סיווג קרקע המכילה חומרים מסוכנים, חובת עריכת סקרי קרקע תקופתיים על ידי יצרני פסולת מסוכנת וחובת יישום טכניקות מיטביות זמינות (BAT) בפעילות בפסולת מסוכנת.

מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן העבירה למשרד להגנת הסביבה את הערותיה לטיוטת התקנות. לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

לקריאת טיוטת התקנות לחצו כאן

לקריאת עיקרי התקנות בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן