עדכון לקוחות | חידושים מרכזיים במדיניות קרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מספר עדכונים חשובים למדיניותו בנוגע למניעת זיהום קרקע ולטיפול בקרקעות מזוהמות, הכוללים עדכון של מסמך המדיניות בנושא ופרסום של הנחיות חדשות בנושא ערכי סף למזהמים בקרקע.

עדכון ערכי הסף למזהמים בקרקע מחליף את המסמך שפורסם בשנת 2004. המסמך המעודכן מתבסס על התקנים שנקבעו במסגרת מסמך הערכת הסיכונים במתודלוגיית IRBCA, וערכי הסף בו הם מבוססי סיכון, כלומר ערכים שריכוזים נמוכים מהם לא יהוו סיכון לאדם ולסביבה. כמו כן, הוא כולל תוספת של חומרים מזהמים שלא נכללו במסמך משנת 2004.

למסמך מדיניות המשרד בנוגע לקרקעות מזוהמות נוספו שני פרקים: פרק 6 עוסק בתנאים בהם יותר שימוש חוזר ("השבה") בקרקע מזוהמת, תוך איזון בין היתרונות הסביבתיים והכלכליים של שימוש חוזר ובין צמצום הסיכון לסביבה ולציבור ממזהמים בקרקע. פרק 8 עוסק בסיווג קרקע מזוהמת כפסולת מסוכנת, וקובע כי קרקע המכילה זיהום גבוה מערכי הסף המפורטים במסמך משנת 2004 תחשב ככזו, ולא כל קרקע המכילה מזהם בעל מספר או"ם. זאת, במטרה לצמצם את התחולה של הרגולציה המחמירה העוסקת בשינוע ובפינוי פסולת מסוכנת.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחצו כאן