ועדה של הכנסת ממליצה על תיקון חוק הנפט והתאמתו לטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

ועדת המשנה להפקת גז ונפט של הכנסת הציגה את ממצאיה והמלצותיה לאחר שבחנה את תחום הפקות הגז והנפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות. הוועדה מצאה ששורר חוסר אמון בין הציבור לבין המשרדים הממשלתיים האמונים על תחום הנפט, וכן שקיימים חוסרים מהותיים בהוראות חוק הנפט המצריכים את עדכונו ותיקונו בהתאם לטכנולוגיות שקיימות כיום.

עוד הצביעה הוועדה על חפיפה ופערים בין סמכויות המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה בכל הקשור לאחריות על החומרים המסוכנים המוחדרים לתוך הקידוח. על כן, הוועדה המליצה לשנות את הסמכויות בחוק הנוגעות למתן אישורים ואחריות על החומרים המסוכנים ולקבוע כי האחריות בקידוחי נפט תהיה של משרד האנרגיה בלבד.

לקריאה נוספת של ההודעה שפורסמה באתר הכנסת ביום 18.7.2017 לחץ כאן