הגשנו נייר עמדה בנוגע לעקרונות מדיניות קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה

בחודש יוני 2014 הגשנו למשרד להגנת הסביבה נייר בנוגע לטיוטת עקרונות מדיניות המשרד בתחום הקרקעות המזוהמות, שפורסמה להערות הציבור. בנייר העמדה התייחסנו, בין היתר, לצורך באחידות וודאות ביישום העקרונות.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן