משרד התשתיות קורא להצפת חסמים ופתרונות בתחום האנרגיה המתחדשת

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם ביום 23.05.2016 פנייה להצפת חסמים ופתרונות לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל. זאת על מנת לעמוד ביעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 17% עד שנת 2030, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מספטמבר 2015.

עוד הוחלט במסגרת החלטת הממשלה, כי יוקם צוות בינמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ובהשתתפות נציגים ממשרדי ממשלה אחרים, שתפקידו יהיה בחינת חסמים להקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ומתן המלצות מתאימות לצמצום החסמים. להשגת מטרה זו, הצוות הבינמשרדי נדרש למידע באשר לחסמים המונעים הקמת מתקנים אלו ולהצעות להסרתם.

מענה לפנייה יתקבל עד יום שלישי ה-31.05.2016.

לקריאת נוספת לחצו כאן