המלצות להתייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי

התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית פורסמה להתייחסות הציבור על-ידי משרד התשתיות, האנרגיה והמים.

על רקע משבר האקלים והביקוש הגובר לאנרגיה, עולה הצורך בשינוי מיידי בהרגלי צריכת האנרגיה. התוכנית הלאומית סוקרת את מצב צריכת החשמל במגזר הביתי, התעשייתי והציבורי-מסחרי, ומונה כלי מדיניות והמלצות שמטרתם למקסם את פוטנציאל ההתייעלות האנרגטית במשק הישראלי.

עבור המגזר התעשייתי, הומלץ על הטמעת אמצעי התייעלות כגון: התקנת מערכות לניהול אנרגיה (EMS), שימוש במערכת קו-גנרציה המונעת על-ידי גז טבעי, במשאבות חום גאותרמיות ובווסתי מהירות במנועים. יישום המלצות אלו במפעלים אומנם כרוך בהשקעות כספיות אדירות, אך טומן בחובו חיסכון כספי משמעותי בטווח הארוך. על מנת לעודד את מגזר התעשייה לנקוט באמצעים אלו, מומלץ לפעול בשלושה מישורים:

  1. במישור הפיננסי – באמצעות מתן מענקים והלוואות בריביות נמוכות;
  2. במישור הפיסקלי – במתן פחת מואץ עבור התקנת מערכות יעילות אנרגטית;
  3. במישור הרגולטורי – בחיוב סימון אנרגטי וקביעת סטנדרט יעילות מינימלי.

לקריאת התוכנית לחץ כאן