מספר קולות קוראים פורסמו על-ידי המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם תמיכות כספיות חדשות למגזר הציבורי והפרטי, לקידום פרויקטים מגוונים בתחום השמירה על הסביבה, כמו עידוד מחזור, הפקת אנרגיה מפסולת צמחית, צמצום זיהום האוויר מתחבורה ועידוד בנייה ירוקה.

למידע נוסף אודות המכרזים באתר המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן