טיוטת הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת להערות הציבור

 המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת להערות הציבור. מסמך ההנחיות מפורסם בהמשך למדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולות האירופי שפורסם באוקטובר 2017, והוא נועד ליצור אחידות לגבי תכנון ולקיחה של דיגום מייצג ובדיקתו, על מנת לאפשר סיווג של פסולות בצורה אמינה.

המסמך כולל הנחיות מפורטות לגבי אופן ההכנה של תכנית דיגום, נטילת דיגום מייצג, ביצוע הבדיקה לדגימות ודגשים בטיחותיים לדיגום פסולת מסוכנת.

לקריאת מסמך ההנחיות והנספחים באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן