טיוטת המלצות לצמצום זיהום אוויר מכלים המשמשים לבנייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת המלצות לצמצום זיהום אוויר מכלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) המשמשים בעבודות בנייה ותשתית.

כוונת המשרד היא לעגן המלצות אלו בעתיד כתנאים מחייבים בהיתרי בנייה או כדרישות במכרזים המפורסמים לפרויקטי בינוי.

ההמלצות כוללות בין היתר עמידה של כלי הצמ"ה בתקן זיהום האוויר האירופי או לחלופין התקנה של מסנן חלקיקים התואם את דרישות משרד התחבורה.

ניתן להגיש הערות עד ליום 30 ביוני לדוא"ל [email protected].

לטיוטת ההמלצות לחץ כאן