חובת הגשת דוחות אחריות תאגידית – מהאיחוד האירופי לישראל

מדינות חברות באיחוד האירופי מחויבות לחוקק עד סוף שנת 2016 חוק שמחיל על חברות שמעסיקות בממוצע 500 עובדים חובת הגשת דוחות אחריות תאגידית, וזאת בעקבות תיקון לדירקטיבה EU/34/2013 שנכנס לתוקף בדצמבר 2014. על פי התיקון, הדיווח יכלול פרטים אודות משתנים נוכחיים וצפויים בנושאים סביבתיים וחברתיים, כגון בטיחות, שימוש באנרגיה מתחדשת, פליטות גזי חממה, זיהום אוויר, תנאי עבודה, זכויות אדם, בריאות ועוד. מטרת ההוראה היא להגביר את אמון הצרכנים והמשקיעים בחברה באמצעות שקיפות ויצירת אמת מידה להשוואה בין חברות. הדירקטיבה עתידה לחול על כ-6000 חברות באיחוד האירופי, שיגישו בשנת 2018 דוחות על פעולות שנעשו בחברה בשנת 2017. לקריאת התיקון  לחצו כאן

יש לצפות שחובה זו תשפיע על חברות ישראליות שהן בעלות פעילות עסקית במדינות האיחוד האירופי, שכן ארגונים הכפופים לחובת הדווח האירופית ידרשו מספקים זרים שלהם לעמוד בסטנדרטים גבוהים של אחריות תאגידית, לרבות פרסום דוחות בתחום. תופעה זו, של השלכות חקיקה אירופית מעבר לגבולות האיחוד, מוכרת היטב מדירקטיבות רבות אחרות בתחומי איכות הסביבה, לרבות כאלה העוסקות בחובת רישוי ורישום כימיקלים, תחולת מתכות בציוד אלקטרוני ומיחזורו.

על רקע ההתפתחויות לעיל, הארגון הבינלאומי GRI המתווה את המתודולוגיה לכתיבת דוחות אחריות תאגידית, עתיד לפרסם סטנדרטים לדיווח שיאפשרו השוואה בין מפעלים, עקביות ופיקוח יעיל. הסטנדרטים החדשים יתמקדו בנושאים מהותיים תוך הצבת דרישות בהירות יותר ופשוטות לעדכון. לקריאה נוספת לחצו כאן