ועדת השרים לרגולציה הסדירה את הדין שיחול במים הכלכליים של מדינת ישראל

ועדת השרים לרגולציה אישרה במהלך חודש אוגוסט את עקרונות החוק שיחול במים הכלכליים של מדינת ישראל. לנושא חשיבות רבה בשל פעילות קידוחי הנפט והגז במים הכלכליים ואי הוודאות ששררה בקשר לתחולת הדין הישראלי באזורים אלו. עד כה, הסתמכו על חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, שנתנה מענה זמני בלבד לפערים בדין הקיים.

בנוסף, הוועדה דנה בחלוקת הסמכויות בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה בקשר לפיקוח על היבטים סביבתיים הכרוכים בפעולות הקידוח. החלטות הוועדה יובאו לאישור ועדת שרים לחקיקה ולהצבעה בכנסת.

להודעה שפורסמה באתר משרד ראש הממשלה לחץ כאן; לצפייה בחומרי הרקע לישיבה לחץ כאן