הצעת חוק למניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים

ביום 26.07.2017 הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), בנושא מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים.

בתיקון המוצע תוגדר פגיעה בערכי טבע ובשטחים מוגנים כמפגע סביבתי, באופן שיאפשר הגשת תובענות אזרחיות במקרים המתאימים בגין פגיעה בקניין ציבורי.

בנוסף, מוצע להסמיך את בית המשפט שידון בתביעות מסוג זה לפסוק פיצויים בשל נזקים לסביבה הטבעית, שישמשו לקידום מטרות של שמירת טבע.

לקריאת נוסח ההצעה המלא לחץ כאן