הצעת חוק להטמעת רפורמה ברישוי עסקים

הצעה לתיקון חוק רישוי עסקים במסגרת חוק ההסדרים הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה.

לפי הצעת החוק, יקבע הליך רישוי דיפרנציאלי שיכלול ארבעה מסלולי רישוי המשתנים בהתאם לרמת המורכבות של העסק: מסלול רישוי על יסוד תצהיר, שני מסלולים המבוססים על מתן היתר מזורז, והמסלול הקיים כיום בחוק.

בנוסף, מוצע להוסיף לחוק מנגנונים להגברת האכיפה של החוק, כגון מתן סמכות להטלת עיצום כספי בשל הפרת תנאי רישיון העסק, מתן סמכות לנותן האישור ורשות הרישוי לדרוש מהעסק לתקן ליקויים וקביעה שמסירת פרטים לא נכונים בתצהיר תהווה עבירה פלילית.

לקריאת הצעת החוק לחצו כאן