הצעת חוק חדשה לקידום המיחזור בישראל

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק לקידום המיחזור בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017.

הצעת החוק החוק הפרטית כוללת מספר תיקונים לחקיקה העוסקת במיחזור, שמטרתם לקדם את פעילות המיחזור בישראל באמצעות חיוב יצרנים ויבואנים של מיכלי משקה לשלוח את המיכלים למיחזור במפעל בארץ בלבד.

לקריאת נוסח הצעת החוק לחצו כאן