הצעת החוק למניעת פגיעה באזורי טבע מוגנים עברה בקריאה ראשונה בכנסת

הצעת חוק לתיקון החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992 אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום 26.11.2018, והועברה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מדובר בהצעת חוק פרטית, המבקשת להרחיב את הגדרת המונח "מפגע סביבתי" כך שיכלול גם פגיעה בערכי טבע ובאזורים מוגנים. הרחבת ההגדרה תקל על שימוש בכלי אכיפה אזרחיים גם במקרים של פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים, ובהם הגשת תובענה להוצאת צו לתיקון או מניעת המעוות והגשת תובענה ייצוגית בגין מפגע סביבתי מכוח חוק תובענות ייצוגיות.

לקריאת הצעת החוק לחצו כאן.