הפחתה משמעותית בשימוש בגזי החממה – נכנס לתוקף תיקון לפרוטוקול מונטריאול

ביום 1.1.2019, נכנס לתוקף תיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול. הפרוטוקול נועד להגן על שכבת האוזון מפני פגיעה, על ידי קביעת מכסות ייצור, ייבוא וייצוא של חומרים המדדלים את האוזון. בישראל, הוראות הפרוטוקול מיושמות באמצעות תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), תשס"ד-2004.

במסגרת הפרוטוקול, הועבר ביום 15.10.2016 תיקון קיגאלי אשר מטרתו להפחית את הייצור והשימוש ב- Hydrofluorocarbons) HFCs), תרכובות אורגניות המכילות אטומי מימן ופלואור, המשמשות בעיקר ליחידות קירור כגון מקררים ומזגנים.

בתיקון נקבע כי על החברים לפרוטוקול להפחית את השימוש ב-HFCs ב-80 עד 85 אחוזים עד לשנות 2040 המאוחרות. התיקון צפוי להביא להפחתת ההתחממות הגלובלית בכמעט 0.4°C עד שנת 2100.

על אף שמדינת ישראל אשררה את פרוטוקול מונטריאול ומיישמת את הוראותיו, תיקון קיגאלי טרם אושרר.

לעיון בנוסח התיקון לחצו כאן.